Vilkår og betingelser for forhåndsreservasjon

Forhåndsreservering av Eclipse Cross ladbar hybrid

Forhåndsreservasjonsbeløp

For at din forhåndsreservasjon skal gjøres gjeldende må du betale et forhåndsreservasjonsbeløp på kr. 2.000,- til oss. Ved å fullføre forhåndsreservasjonen, godkjenner du at vilkår og betingelser er bindende. Når betalingen av forhåndsreservasjonsbeløpet er gjennomført og akseptert, mottar du skriftlig bekreftelse på e-post fra oss på din forhåndsreservasjon. Hvis du ikke mottar bekreftelse på e-post, vennligst sjekk spam-mappen din og juster innstillingene for spamfilteret eller ta kontakt på firmapost@mitsubishi-motors.no for avklaring.

Du kan når som helst trekke din forhåndsreservasjon og få hele beløpet tilbakebetalt på kortet du betalte med, så fremt du ikke har inngått en kjøpsavtale med forhandler.

Vi vil plassere forhåndsreservasjonsbeløpet på separat konto, men ikke betale renter på beløpet. forhåndsreservasjonen din kan ikke overdras til annen part eller overføres uten skriftlig samtykke fra MMC NORGE AS. Ved å foreta forhåndsreservasjon på Mitsubishi Eclipse Cross aksepterer du at MMC Norge kan utbetale summen tilbake til kortet du betalte med i forbindelse med at du inngår kjøpskontrakt med forhandleren, eller at beløpet trekkes fra kontraktssummen.

Så snart du har betalt forhåndsreservasjonsbeløpet i vil du få tilsendt en bekreftelse på e-post som inneholder din reservasjons-ID som sier noe om hvilken plass du har i køen.

For å sikre alle kunder lik mulighet til å forhåndsreservere, er det kun du som sluttkunde som kan reservere en plass i bestillingskøen gjennom vårt system. Du har derfor ikke anledning til å gjøre en forhåndsreservasjon på vegne av andre. Våre forhandlere og kundebehandlere kan assistere deg gjennom forhåndsreservasjonen, men har ikke selv anledning til å reservere uforpliktende for deg.

Det er kun tillatt å foreta en (1) forhåndsreservasjon per person. Du må være over 18 år for å forhåndsreservere en bil. Forhåndsreservasjonen gjelder kun for levering av Eclipse Cross ladbar hybrid i det norske markedet for personlig bruk i Norge. Din forhåndsreservasjon registreres, og du vil umiddelbart etter reservasjon få bekreftelse og kønummer per e-post. I tillegg vil vi holde deg oppdatert om når bilen er klar til bestilling og om nyheter per e-post.

Levering

Vi vil så raskt som praktisk mulig oppdatere deg vedrørende antatt ankomst for din bil. Vi tar samtidig forbehold om at opplysningene om levering kan endres.

Vi vil tildele deg din bil basert på din plass i køen. Da leveringstid kan påvirkes av ulike forhold, som for eksempel geografisk område for levering, spesifikasjoner du velger til bilen din og tilhørende produksjonstid, kan leveringstiden avvike fra din plass i køen. Merk at importør vil sette av et begrenset antall biler til interne formål, demonstrasjonsbiler og utstillingsbiler før kundeutlevering starter.

Pris

Prisen på Mitsubishi Eclipse Cross ladbar hybrid ikke være klar før det åpnes for endelig bestilling, men vi er trygge på at den blir konkurransedyktig i segmentet ladbar hybrid SUV med firehjulstrekk.

Personvern

Personopplysninger

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger. Vi behandler dine personopplysninger fordi det er nødvendig for å kunne gjennomføre din forhåndsreservasjon av Mitsubishi Eclipse Cross ladbar hybrid. Bruk av dine personopplysninger i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester gjør vi kun dersom vi har innhentet samtykke fra deg til dette.

Hvordan bruker vi personopplysninger om deg?

Vi trenger de opplysningene om deg som er beskrevet over for å gjennomføre din reservasjon av Mitsubishi Eclipse Cross ladbar hybrid og for å kansellere forhåndsreservasjonen din, dersom du velger å kansellere. Det er derfor et vilkår for at du kan foreta en forhåndsreservasjon at du gir oss de nødvendige opplysningene om deg. Vi bruker også dine opplysninger for å oppdatere deg om status på produksjon av Mitsubishi Eclipse Cross ladbar hybrid og leveringstid. Vi vil også bruke dine kontaktopplysninger til å sende deg nyheter og markedsføring om produkter og tjenester Mitsubishi Eclipse Cross ladbar hybrid tilbyr, dersom du har samtykket til å motta dette.

Hvem deler vi personopplysningene dine med?

MMC Norge AS deler kun dine personopplysninger internt i selskapet, samt med din valgte forhandler, og kun i den utstrekning dette er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg og for å kunne gi deg informasjon og markedsføring, dersom du har samtykket til dette. Våre ansatte og forhandlere er underlagt taushetsplikt.

Vi utleverer kun dine personopplysninger til statlige institusjoner eller myndigheter dersom vi er rettslig pålagt å gjøre dette.

Innsyn, retting og sletting av dine personopplysninger

Det er viktig at opplysningene vi har samlet inn om deg er riktige og oppdaterte. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret om deg og rett til å be om at vi korrigerer uriktige opplysninger. Du har også rett til å kreve at vi sletter opplysninger vi har lagret om deg, så fremt vi ikke trenger personopplysningene for å gjennomføre reservasjonen din.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Vi vil lagre dine personopplysninger så lenge du har gjeldende reservasjon eller så lenge du har et kundeforhold hos MMC Norge eller våre forhandlere.

Dersom du har samtykket til å motta informasjon og markedsføring fra oss, vil vi lagre opplysningene inntil du gir beskjed om at du ikke lenger vil at vi skal sende denne type henvendelser til deg.

Markedsføring

Vi vil gjerne informere deg om MMC Norge AS’ produkter, ytelser og eventuelt sende spørsmål om hva du synes om disse. Dette gjør vi kun dersom du har samtykket til det. Dette er frivillig, og du kan når som helst melde deg av å motta denne type henvendelser.

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler er små filer som blir lagret på enheten din i det du besøker en nettside. MMC Norge AS bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse ved å ta vare på nøkkelinformasjon om dine preferanser, som for eksempel ved å huske valgene du gjorde på nettsiden slik at det blir tilpasset neste gang du besøker nettsiden.

De fleste nettlesere godtar automatisk informasjonskapsler. Du kan velge om du vil akseptere informasjonskapsler gjennom innstillingene i nettleseren din. Her kan du normalt angi om du aksepterer lagring av informasjonskapsler fra nettsidene du besøker, fra tredjeparter som er tilknyttet nettsidene og eventuelt om du ønsker å bli varslet hver gang en ny informasjonskapsel blir lagret. Den eksakte fremgangsmåten avhenger litt av enheten din og hvilken nettleser du bruker.

Dersom du ikke godtar informasjonskapsler, kan det føre til dårligere funksjonalitet på våre nettlesere. Du kan når som helst slette informasjonskapsler som er lagret på datamaskinen din.

Spørsmål eller klager i tilknytning vår behandling av dine personopplysninger

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger på en måte som ikke er lovlig, kan du sende en klage om dette til Datatilsynet.

Nyhet! Book time på nett

Se ledige dager og velg enkelt dagen som passer deg best.

Bestill time nå